Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
22°C

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

"CZYSTE POWIETRZE" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnieciu tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku) z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

BENEFICJENCI:

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których dochód nie przekracza 135 000 zł (w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł).
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 894 zł/gospodarstwo wieloosobowe
 • 2 651 zł/gospodarstwo jednoosobowe.
3. Uprawnionych do najwyższego pozimu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 090 zł/gospodarstwo wieloosobowe
 • 1 526 zł/gospodarstwo jednosobowe.

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W przypadku najwyższego poziomu dofnansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłu okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego - nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowe wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6miesięcy kalandarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku dofinansowanie).

 

Program "Czyste Powietrze" to kompleksowa oferta dla budynków jednorodzinnych i przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
 • stolarkę okienną i drzwiową
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
 • strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie
 • dach lub strop
 • OZE: mikroinstalację fotowoltaiczną i kolektory słoneczne
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)
 • ekspertyzy

 

Część I Programu dla Beneficjentów uprawniownych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Rodzaje wspieranych przesięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania:
 
WARIANT 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV)
 • 60 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 35 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)


WARIANT 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV)
 • 25 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

WARIANT 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł
 2. Przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Częśc II Programu dla Beneficjentów uprawniownych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Rodzaje wspieranych przesięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania:
 
WARIANT 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99 000 zł (z instalacją PV)
 • 90 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

WARIANT 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

 • 81 000 zł (z instalacją PV)
 • 72 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV)
 • 32 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

WARIANT 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 48 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

Częśc III Programu dla Beneficjentów uprawniownych do najwyższego poziomu dofinansowania

Rodzaje wspieranych przesięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania:
 
WARIANT 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135 000 zł (z instalacją PV)
 • 120 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79 000 zł (z instalacją PV)
 • 70 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

WARIANT 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115 000 zł (z instalacją PV)
 • 100 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV)
 • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

 

WARIANT 3

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 1. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
 2. Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
 3. Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Forma dofinansowania:

 • dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • dotacja z prefinansowaniem ( (wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

 

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów o dofinansowanie do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jaki i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotacji w banku.

 
Nabór wniosków

 • prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski oceniane są na bieżąco
 • wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialne wójew.odzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW)
 • wnioski można też składać za pośrednictwem gmin, które przystąpiły do programu, oraz banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl)
 • składając wniosek można również skorzystać ze ścieżki elektronicznej na portalu (zakładka "Nieruchomości i środowisko, następnie opcja "Skorzystajz programu Czyste Powietrze".

 

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonego pracownika i wypełnić oraz złożyć wniosek w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Przeworno.

Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel daty wpływu) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW!

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

 

 Warunki dofinansowania:

 • w ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
 • w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny podłączony jest do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania za zakup i montaż kotła na paliwa stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłaczone z użytku
 • na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.
 1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
 2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
 • nie udziela się dosinansowania na przedsięwięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. Warunek dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkanlne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
UWAGA!
OD 1 STYCZNIA 2022 R. NIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOTŁA NA WĘGIEL.
OD 1 STYCZNIA 2023 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) JEST KOSZTEM NIEKWALIFIKOWANYM !
 
 
Zakończenie przedsiewzięcia:
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:
 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinanansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Okres trwałości przedsięwzięcia:
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.
BAZA DANYCH:
Starając się o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze", możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:
Portale Beneficjenta poszczególnych wfośigw
Internetowe systemy, w których - dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta - możnna śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.
Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu "Czyste Powietrze" i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określobym zakresie rzeczowym.
 
Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl
Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu "Czyste Powietrze". Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy - np. pompę ciepła lub kolektory słoneczne - mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urądzeń i materiałów.
Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl
Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu "Czyste Powietrze".
Strona programu: czystepowietrze.gov.pl
Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie "Czyste Powietrze". Klikając w zakładkę "Weź dofinansowanie", a potem "Czyste Powietrze", zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajów przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych, kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80
Masz pytania o program "Czyste Powietrze"? Zadzwoń do naszego konsultanta. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z WFOŚiGW.
 
Przewodnik - w formie webinariów - po zreformowanym programie "Czyste Powietrze" to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, ekodoradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.
WARTO TEŻ ZAJRZEĆ TUTAJ:

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe__CMYK-1 

 
 
 
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.