Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
23°C
Powróć do: INVEST IN PRZEWORNO

NASI PARTNERZY

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. (DAWG)

PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Certyfikowany regionalny partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizujemy zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Spółka opracowała skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Pozyskując środki unijne na realizację celów statutowych, większość naszych usług świadczymy nieodpłatnie.

MISJA DAWG REALIZOWANA JEST W OPARCIU O DZIAŁY:

  • Dział Obsługi Inwestora i Eksportera
  • Dział Projektów Europejskich
  • Dział Administracji i Nieruchomości

strona internetowa: https://dawg.pl/

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” (WSSE)

Powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo - zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie). Dzięki inwestycjom światowych gigantów jak Toyota, Mercedes, Volkswagen czy Umicore, w południowo-zachodniej Polsce rozwija się nie tylko branża motoryzacyjna, ale również gałęzie pokrewne jak obróbka metali i tworzyw sztucznych, czy usługi logistyczne i magazynowe dla tego sektora. Blisko 50% firm działających w WSSE to przedstawiciele małego i średniego biznesu. W strefie zainwestowały również mikroprzedsiębiorstwa. WSSE „INVEST-PARK” wyróżniono również za dynamikę rozwoju firm, które ulokowały w niej swoje zakłady. Uznanie zyskał przede wszystkim kolejny projekt Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzięki inwestycjom japońskiego koncernu Polska stała się drugim, poza Azją, centrum produkującym nowoczesne napędy hybrydowe. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest szczególnie polecana na lokowanie inwestycji w Europie i doceniana za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców.

Atuty i sukcesy SSE:

•             ulga w podatku dochodowym do 55% kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników,

•             atrakcyjne grunty inwestycyjne w południowo-zachodniej Polsce,

•             strategiczne położenie w Europie Środkowej,

•             66% populacji w wieku produkcyjnym (wyspecjalizowani pracownicy, ośrodki akademickie),

•             możliwość wynajmu już istniejących nieruchomości (hale oraz powierzchnie biurowe),

•             wsparcie spółki WSSE „INVEST-PARK” na etapie realizacji inwestycji oraz podczas prowadzenia działalności,

•             grupa zakupowa obniżająca koszty opłat za media,

•             klub tematyczne dla pracowników firm strefowych: HR, Księgowy, Strefa Eksportera (spotkania z ekspertami, webinaria),

•             program współpracy branżowych szkół z przedsiębiorcami - Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”,

•             klastry branżowe.

•             Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie: ok. 33 mld zł

•             Łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ok. 65 tys. pracowników

•             Sektory wiodące: motoryzacja, spożywcza, opakowaniowa, AGD

strona internetowa: https://invest-park.com.pl/

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Jej misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego Państwa projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewnia także dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

strona internetowa: https://www.paih.gov.pl/pl

 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej  (ARAW)

Spółka, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu. Prowadzi także szerokie działania informacyjne i promocyjne dla mieszkańców oraz realizuje projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to utworzona w 2005 r. spółka, której właścicielami są Gmina Wrocław i 29 samorządów gminnych z terenu aglomeracji. Nasze działania skupiają się wokół wielu obszarów funkcjonowania Wrocławia i okolicznych gmin, przyczyniając się do zacieśniania współpracy i budowania silnej pozycji gospodarczej i wizerunku aglomeracji wrocławskiej:

  • tworzymy nowe miejsca pracy, pozyskując zagranicznych inwestorów z branży produkcyjnej i usługowej, współpracujemy z biznesem aglomeracji w ramach opieki poinwestycyjnej, kreujemy warunki do rozwoju startupów,
  • wspieramy współpracę pomiędzy samorządami, prowadząc różnego rodzaju projekty z dofinansowaniem zewnętrznym: edukacyjne, promocyjne czy infrastrukturalne,
  • realizujemy działania informacyjne dla mieszkańców oraz wszystkich korzystających z Wrocławia i okolic jako miejsca pracy, studiowania, zamieszkania czy spędzania wolnego czasu,
  • kreujemy i rozwijamy wiele rozpoznawalnych marek takich jak Invest in Wroclaw, Study in Wroclaw, Wroclaw.pl, Visit Wroclaw czy Made in Wroclaw.

strona internetowa: https://araw.pl/#

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także w innych przepisach i dokumentach, wyznaczających kierunki i zakres działania KOWR oraz realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa, zwłaszcza na rzecz wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

W ramach określonego w art. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ustawowego stosunku powiernictwa, KOWR uzyskał kompetencję do wykonywania we własnym imieniu praw Skarbu Państwa w odniesieniu do, stanowiącego własność Skarbu Państwa, mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje w obrocie prawnym samodzielnie, jako odrębny jego uczestnik (osoba prawna).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje działalność Agencji Nieruchomości Rolnych następczyni Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku 1991 r. mocą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie stanowiące własność Skarbu Państwa. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników. Do końca 1995 r,, kiedy zasadnicza część tego zadania została zrealizowana, Agencja przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa około 4 414 tys. ha, z których ponad 83 % pochodziło z 1 666 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr) o przeciętnej powierzchni  2 250 ha.

Przejęte państwowe gospodarstwa rolne podlegały restrukturyzacji, w ramach której m.in. wydzielano do zaoferowania w drodze sprzedaży lub dzierżawy zarówno większe obszarowo nieruchomości posiadające bazę budynkową, jak też grunty niezabudowane, służące głównie powiększaniu istniejących gospodarstw indywidualnych. Restrukturyzacja prowadziła również do wydzielenia gruntów na inne cele, np. gruntów niezbędnych gminom na realizację zadań własnych, czy też gruntów nierolnych. Opracowywane programy restrukturyzacji przedstawiające sposób zagospodarowania mienia pochodzącego z byłych ppgr, przedkładane były do zaopiniowania gminom oraz konsultowane z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników.

strona internetowa: https://www.kowr.gov.pl/

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.