Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
23°C
Powróć do: EDUKACJA

ZWROT KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Gmina Przeworno realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Dofinansowanie, w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Wójt Gminy Przeworno. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia i wynika z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek do Wójta Gminy Przeworno o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających fakt, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (jeżeli imię i nazwisko instruktora są inne niż wskazane na ww. dokumentach kopię dokumentu potwierdzającego zmianę),
 2. jeżeli instruktorem praktycznej nauki zawodu jest osoba zatrudniona u pracodawcy, aktualne oświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia instruktora w całym okresie odbywania praktycznej nauki zawodu przez młodocianego,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, albo zaświadczenie potwierdzające zadnie tego egzaminu,
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego, lub w przypadku jego braku, oświadczenie o dalszym zatrudnieniu młodocianego,
 6. w przypadkach, w których młodociany kontynuował u wnioskodawcy naukę zawodu rozpoczętą u innego pracodawcy: zaświadczenie o zaliczeniu nauki zawodu/przyuczenia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nie wynika to z umowyo pracę zawartej z wnioskodawcą, a także kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego krótszy/ wydłużony okres nauki zawodu,
 8. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 9. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem o wysokości już otrzymanej pomocy,
 10. inne.

 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesięcy
 
IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
 
Osoba do kontaktu:

Beata Romanowska

tel. 74 8 102 046

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.