Gmina Przeworno

ŚCIEŻKI ROWEROWE SINGLETRACK

W dniu 05.11.2019 r. Gmina Przeworno złożyła w siedzibie Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania GROMNIK w Strzelinie.  Był to wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie pierwszej trasy rowerowej typu single track na terenie Gminy Przeworno o długości ok. 3,2km.
Po pozytywnej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Po analizie wniosku i ponownej weryfikacji otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 135 000 zł i w dniu 01.06.2020r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie tego zadania. Bardzo dziękujemy zarówno Stowarzyszeniu LGD Gromnik, jak i UMWD. Planowany termin realizacji przedmiotowej inwestycji to sierpień - październik 2020r.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".