Gmina Przeworno

POTENCJAŁ LUDZKI

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4526 osób (stan na 31 grudnia 2023 r., UG Przeworno)

 

POWIERZCHNIA: 112 km 2

 

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA: 40,41 osoby/km2

 

WYKSZTAŁCENIE: (stan na 31 grudnia 2018 r., GUS)

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców gminy Przeworno, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 21,4% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

 

 

Obraz dokumentu w formie graficznej - opracowanie zewnętrzne - pokrycie w danych tekstowych

Szczegóły: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Przeworno#edukacja-i-szkolnictwo

 

SZACUNKOWA STOPA BEZROBOCIA: (stan na 31 grudnia 2023 r., PUP Strzelin, GUS)

  • POWIAT: 10,8%
  • WOJEWÓDZTWO: 4,87%
  • KRAJ: 5,1%
 
 
ZATRUDNIENIE/RYNEK PRACY: (stan na 31 grudnia 2020 r., GUS)

31,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Przeworno pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

 

Wykres - liczba osób zatrudnionych w konkretnych sektorach

Szczegóły: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Przeworno#rynek-pracy-w-pigulce

 

WYNAGRODZENIE BRUTTO: (stan na 31 grudnia 2020 r., GUS)

  • GMINA: 5162 PLN
  • POWIAT: 5162 PLN
  • WOJEWÓDZTWO: 5694 PLN
Grafika_wykres_przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Szczegóły: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Przeworno#przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-brutto