Gmina Przeworno

POŁOŻENIE

Gmina Przeworno jest położona w obrębie województwa dolnośląskiego, w południowo-wschodniej części powiatu strzelińskiego. W jej skład wchodzi 19 sołectw, z czego największe pod względem liczebności to: Przeworno, Jegłowa oraz Sarby. Gmina zajmuje obszar 112 km2, zamieszkuje ją prawie 5 tysięcy osób. Jej typowo rolniczy charakter znajduje odzwierciedlenie w statystykach związanych z zatrudnieniem. Prawie 32% mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym.

W celu przeciwdziałania bezrobociu oraz zwiększeniu atrakcyjności poszczególnych terenów  w 1997 r. została ustanowiona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin – w tym Gminy Przeworno.

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/walbrzych

 

Mapa- lokalizacja Gminy Przeworno