Gmina Przeworno
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gmina Przeworno  zawarła umowę z terapeutą uzależnień, w ramach której osoby borykające się z problemem uzależnienia mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy.

 

W siedzibie SPGZOZ w Przewornie, przy ul. Pocztowej 6 na I piętrze przyjmuje Pan Marcin Pisarek, prowadzący działalność gospodarczą pn. „Marcin Pisarek Usługi Terapeutyczne” .

 

Terapeuta przyjmuje indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Nr do kontaktu 532 499 518

 

Zakres działalności :

1)      Realizacja zadań wynikających z założeń wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2)      Zadania szczegółowe:

a)      terapia uzależnień,

b)      motywowanie uczestników do podejmowania terapii uzależnień,

c)       zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z zakresu problematyki uzależnień,

d)      rozmowy profilaktyczne indywidualne i grupowe.

 

Poniżej w linku znajdą Państwo - bazę teleadresową podmiotów i organizacji realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej 

INFORMATOR - STAN NA DZIEŃ 23 STYCZNIA 2024 ROKU