Gmina Przeworno

Szkolny Klub Sportowy 2024

Gmina Przeworno kolejny raz przystąpiła do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy. Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są dla dwóch grup uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie. Umowa została zawarta na okres od 01.02.2024 r. do 31.05.2024 r.

Program jest realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego. W przypadku uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie - środków Gminy Przeworno.

Cele programu:

1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży;

5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Szkolny Klub Sportowy 2024