Gmina Przeworno

Pierwsze spotkanie informacyjne w ramach projektu "Bliska Przestrzeń"

Gmina Przeworno w ramach udziału w projekcie "Bliska Przestrzeń"- wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych i pozyskanego na ten cel grantu w wysokości 24 tys. zł. zorganizowała spotkania dotyczące konsultacji społecznych do nowoprojektowanych miejscowych planów dla obrębu Cierpice i Sarby.

 

Pierwsze spotkanie informacyjne z Radnymi i Sołtysami obrębów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego odbyło się w dniu 16 września 2021r. w Sali Narad Urzędu Gminy. Na spotkaniu przedstawiono prezentację zakresu ustaleń planu i omówiono możliwe działania.  Urbanista Pan Paweł Pach zapoznał uczestników z procesem tworzenia mpzp i przybliżonym terminem uchwalenia nowych miejscowych planów dla obrębu Cierpice i Sarby.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biurem Urbanistycznym „Ecoland”.

 

Zachęcamy również do wypełniania ankiet konsultacyjnych zamieszczonych na stronie bip urzędu: https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/014 i dostępnych w Urzędzie Gminy, pok. 11.