Gmina Przeworno

Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie

Gmina Przeworno 30 czerwca 2021 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej.  Po weryfikacji przekazanych dokumentów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 000,00 złotych. Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie” objęło m. in.: renowację ścian, sufitów, podłóg, przebudowę otworów drzwiowych, remont części sanitarnej. Ponadto przestrzeń podzielono przy pomocy płyt specjalistycznych, co pozwoliło na zwiększenie funkcjonalności  miejsca. Przedmiotowa inwestycja pozwoliła na dostosowanie obiektu pod kątem wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt zadania to 53 000,00 złotych, z czego 3 000,00 złotych to wkład własny Gminy Przeworno, a pozostała część to kwota dofinansowania ze Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej.

 

Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską

Wyremontowany obiekt rehabilitacyjny - sala do ćwiczeń, okna, drabinki

Wyremontowany obiekt rehabilitacyjny - sala do ćwiczeń, ścianka specjalistyczna

Wyremontowany obiekt rehabilitacyjny - korytarz

Wyremontowany obiekt rehabilitacyjny - toaleta