Gmina Przeworno
Powróć do: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINA PRZEWORNO

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z  zarządzeniem nr RZ- 001/24 Wójta Gminy  Przeworno z dnia 04.01.2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Wójt Gminy Przeworno ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości: Wieliszów, Pogroda, Królewiec, Głowaczów, Płosa, Krynka, Stanica.

Konsultacje będą odbywały się od dnia 8 stycznia do dnia 18 stycznia.

Wypełnioną i podpisaną ankietę można składać w następujący sposób:

1)      dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Urzędu Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno,

2)      dostarczyć sołtysowi sołectwa którego ankieta dotyczy,

3)      przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Przewornie, ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno (rozpatrywane będą tylko te ankiety, które zostaną nadane w placówce pocztowej do dnia  18 stycznia 2024 roku),

4)      przesłać w formie podpisanego skanu drogą elektroniczną na adres e-mail: mpzp@przeworno.pl

Konieczność zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z wynika ze zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W obecnym urzędowym nazewnictwie wymienione miejscowości występują jako przysiółki wsi, co jest niezgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  Zgodnie z § 6 ust. 4 tego rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. 

Zatem koniecznym jest dokonanie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości z „przysiółków wsi” na „osadę”, w tym celu, żeby nadal było możliwe prowadzenie odrębnej numeracji porządkowej dla danych miejscowości.

Wobec powyższego Wójt Gminy Przeworno zwraca się z prośbą do mieszkańców o udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości. 

Pliki do pobrania:

Protokół z konsultacji społecznych.pdf
Format: pdf, 353.65 kB
Ankieta konsultacyjna Głowaczów.doc
Format: doc, 76 kB
Ankieta konsultacyjna Królewiec.doc
Format: doc, 73.5 kB
Ankieta konsultacyjna Krynka.doc
Format: doc, 74.5 kB
ANKIETA KONSULTACYJNA Płosa.docx
Format: docx, 18.92 kB
ANKIETA KONSULTACYJNA Pogroda.docx
Format: docx, 18.79 kB
ANKIETA KONSULTACYJNA Stanica.docx
Format: docx, 20.27 kB
Ankieta konsultacyjna Wieliszów.doc
Format: doc, 75.5 kB