Gmina Przeworno

Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karnkowie

Inwestycję w zakresie modernizacji technologii zrealizowała firma ELEKTROSTER sp. z o.o. Zakres prac obejmował dostawę i montaż trzech nowych filtrów pośpiesznych wraz z nowymi złożami filtracyjnymi. Filtry zostały uzupełnione w armaturę odcinająco-regulującą oraz nowe rurociągi technologiczne uzupełnione przepływomierzami. Stacja zyskała również dwie nowe sprężarki oraz dmuchawę odpowiadające za proces napowietrzania wody a także proces płukania filtrów. Jednocześnie firma przeprowadziła demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowej instalacji elektrycznej obiektowej na zewnątrz oraz wewnątrz oraz montaż urządzeń odpowiadających za pomiary technologiczne.

Prace remontowe obiektu zrealizowała firma Ciepły Dom sp. z o.o. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowej posadzki, położenie kafli na posadzce oraz ścianach, demontaż starych okien i drzwi, a także wstawienie w ich miejsce nowych.  Stacja zyskała również zaplecze sanitarne.

Równocześnie pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie we własnym zakresie przeprowadzili modernizację dwóch studni głębinowych poprzez wymianę pomp głębinowych oraz rur studziennych. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 781 173,00 zł.

Warto podkreślić, że firmy realizujące modernizację zakończyły prace na długo przed terminem, za co chcielibyśmy jeszcze raz podziękować. Szczególne podziękowania należą się również Pani Kierownik ZUK Justynie Białeckiej oraz pracownikom Zakładu.

 

 

wnętrze zmodrnizowanej SUW w Karnkowie    wnętrze zmodernizowanej SUW w Karnkowie

Wykonawca ELEKTROSTER sp. z o.o.                                                                                   Wykonawca Ciepły Dom sp. z o.o.