Gmina Przeworno

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące konsultacji społecznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sarby

Gmina Przeworno w ramach udziału w projekcie "Bliska Przestrzeń"- wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych i pozyskanego na ten cel grantu w wysokości 24 tys. zł. zorganizowała spotkania dotyczące konsultacji społecznych do nowoprojektowanych miejscowych planów dla obrębu Cierpice i Sarby.

 

W dniu 27 września 2021r. w świetlicy wiejskiej w Sarbach zorganizowano spotkanie
z mieszkańcami dotyczące konsultacji społecznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie było połączone ze spacerem badawczym w terenie.  Uczestniczyło w nim 14 osób, a przeprowadzone było przez Urbanistę Pana Pawła Pacha.

Podczas spotkania omówiono proces uchwalania mpzp, a także przedstawiono wstępny projekt zmiany planu, mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, poprzez zgłaszanie uwag do projektu i indywidualną rozmowę z urbanistą.

 

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biurem Urbanistycznym „Ecoland”.