Gmina Przeworno
Powróć do: GMINNE JEDNOSTKI OSP

Zarząd Gminny ZOSP RP w Przewornie

Zarząd Gminny ZOSP RP w Przewornie

Prezes - Aleksander Bek
Wiceprezes - Andrzej Łuczak
Wiceprezes - Franciszek Jurasz
Komendant Gminny - Jacek Bury
Sekretarz  - Paweł Kwaśniak
Skarbnik - Andrzej Bury

Członek Prezydium - Wiesław Hoffman

Członek - Michał Rogotowicz

Członek - Tomasz Łużny
Członek - Przemysław Batorowicz

Członek - Dawid Demboryński

Członek - Tomasz Wieczorek

 

Gminna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Wojciech Owczarek

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Adamczyk

Sekretarz - Michał Golonka

Członek - Daniel Brzozowski