Gmina Przeworno

Granty PPGR

5 listopada 2021 r. Gmina Przeworno złożyła wniosek w konkursie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Główny cel programu to zwiększenie dostępności do sprzętu komputerowego oraz Internetu.

Biuro projektu Cyfrowa Gmina 7 lutego 2022 r. poinformowało nas, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 386 700,00 złotych na zakup urządzeń do nauki zdalnej dla 159 uczniów. Osoby uprawnione otrzymają na własność sprzęt w postaci laptopów, komputerów stacjonarnych oraz tabletów (zgodnie ze złożonymi wcześniej Oświadczeniami).

W ramach programu zakupiono:

a) 136 laptopów,

b) 15 komputerów stacjonarnych,

c) 8 tabletów

oraz zapewniono jedną usługę dostępu do Internetu.

Urządzenia trafiły do użytkowników końcowych 4 października 2022 r.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Logo Granty PPGR