Gmina Przeworno

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie

ul. Okrężna 8, 57-130 Przeworno

e-mail: gok@przeworno.pl

tel. (074) 8102 105 

fax. (074) 81 02 105

Dyrektor: p.o. Ewelina Jenczelewska