Gmina Przeworno

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie

ul. Kolejowa 4D, 57-130 Przeworno

e-mail: gbpprzeworno@wp.pl

tel. (074) 8102 149

Kierownik: Iwona Cerkowniak