Gmina Przeworno

Orientuj się w Aglomeracji

Projekt realizowany w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przeworno, Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska oraz Dolnośląskim Związkiem Orientacji Sportowej. Główne cele „Orientuj się” to promowanie wśród społeczności aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, promowanie województwa dolnośląskiego i jego walorów przyrodniczych. W ramach podjętych działań powstała ścieżka biegowa na na naszym terenie - okolice parkingu przy Gromniku. Projekt jest finansowany ze środków własnych Gminy Przeworno oraz Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

Trasę biegową podzielono na 4 różne stopnie trudności: łatwy, średni, trudny oraz ekstra. Punkt startowy wyznaczono przy parkingu na Gromniku. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie http://znajdzsiewlesie.pl/

Podobny projekt został zrealizowany w tym samym czasie w Gminie Strzelin.

TRASA GMINY PRZEWORNO http://znajdzsiewlesie.pl/gromnik/

TRASA GMINY STRZELIN http://znajdzsiewlesie.pl/strzelin/

 

Drewniany słupek - Projekt Orientuj się w Aglomeracji