Gmina Przeworno

Grant z PFRON rozliczony!

Ocena 0/5

Gmina Przeworno zrealizowała zadanie pn. „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Dzięki inwestycji udało się zwiększyć dostępność w Urzędzie Gminy Przeworno oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie. Planowana jest kontynuacja działań mających na celu dostosowanie obiektów wraz z terenami przyległymi do potrzeb wszystkich użytkowników.

W ramach „Likwidacji barier w Gminie Przeworno” udało się wykonać  dokumentację techniczną, audyty dla Urzędu Gminy Przeworno, które wskazały problematyczne obszary oraz właściwe praktyki pod kątem dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej,  zakupiono 4 szt. lup do czytania na nóżkach z podświetleniem LED oraz 3 szt. materaców ewakuacyjnych, zamontowano wideodomofon oraz system totupoint. Dostosowano również parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie oraz przy Urzędzie Gminy Przeworno. Inwestycja w obrębie szkoły była największym wydatkiem w skali całego budżetu. Ostateczny koszt to 139.317,23 zł. Całość zaprojektowano i wykonano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego - w ramach 25 miejsc wyodrębniono 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, które posiadają specjalne uprawnienia do korzystania z tzw. „kopert”. Dostosowanie parkingu przy urzędzie polegało na odmalowaniu miejsc, oznakowaniu pionowym i poziomym. Grantobiorca skorzystał również z usługi doradczej świadczonej przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. 

Zakres wniosku kilkukrotnie ulegał zmianom z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego. Pierwotnie wsparciem miał być objęty Urząd Gminy Przeworno oraz Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przewornie. 

W przyszłości planowane są kolejne działania związane ze zwiększeniem dostępności we wszystkich budynkach publicznych gminy.

Koszt całościowy inwestycji to 177.049,34 zł, z czego 141.639,47 zł to kwota wsparcia z ramienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 35.409,87 zł to wkład własny Gminy Przeworno. 

 

Logo_POWER

 

      

 

Logo_PFRON

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności