Gmina Przeworno
Powróć do: GMINA

WŁADZE GMINY

Wójt Gminy
Jarosław Taranek

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy 
Urszula Iżykowska-Mroczko

Skarbnik Gminy 
Zbigniew Szul