Gmina Przeworno

SPORT

Sport

Sport to pewna forma aktywności człowieka. Jej celem jest  doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Sport dzielimy według wielu kryteriów m. in. na sport wyczynowy, sport profesjonalny, sporty indywidualne, sporty grupowe (zbiorowe), sporty olimpijskie, sporty towarzyskie, sport paraolimpijski (sport osób niepełnosprawnych), sporty letnie, sporty zimowe itd.

Każde państwo uznało sport za ważną dziedzinę rozwoju swoich obywateli w wymiarze nie tylko społecznym, ale również gospodarczym. W Polsce obszar sportu warunkuje Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857) oraz szereg rozporządzeń. Aktów normatywnych warunkujących i organizujących pojęcie sportu jest oczywiście o wiele więcej. Organizacją sportu  rozumianą, jako kultura fizyczna oraz działaniami w zakresie turystyki kieruje Minister Sportu i Turystyki. Sama struktura organizacyjna sportu w Polsce jest dość rozbudowana. Także Unia Europejska dostrzega w sporcie ważną dziedzinę ludzkiego życia. Komisja Europejska stworzyła dokument opisujący trzy podstawowe dziedziny w obrębie sportu: społeczna rola sportu, gospodarczy wymiar sportu oraz organizacja sportu. Dokument ten, to: Biała księga na temat sportu (ang. „White Paper on Sport”) z dnia 11 lipca 2007r. przyjęta przez Komisje Wspólnot Europejskich. Powstał także dokument nazwany „Plan działania Pierre de Coubertin” (ang. Action plan Pierre de Coubertin”) będący dla Komisji europejskiej wskazówką w działaniach związanych ze sportem, uwzględniającym w pełni i szanującym zasadę subsydiarności i autonomię organizacji sportowych.

 

Przydatne linki:

www.msport.gov.pl

www.pkol.pl

www.umwd.dolnyslask.pl/sport

 

Sport w gminie

Sport w Gminie Przeworno jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba zorganizować, zagospodarować i wspierać. Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Samorząd Gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwoju sportu. Pracuje również, nad umożliwieniem dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania zainteresowań sportowych.

Ważną rzeczą jest ciągła rozbudowa obiektów sportowych w gminie. Dlatego podejmowane są działania mające na celu utrzymanie obiektów w należytym stanie. Dziś mamy cztery kluby sportowe zrzeszające mieszkańców z prawie każdej grupy wiekowej. Rozbudowa infrastruktury sportowej przyczynia się do poprawy warunków uprawiania sportu, czego efektem będą coraz lepsze wyniki osiągane przez młodzież oraz zwiększy masowość sportu w gminie. Bardzo ważnym elementem infrastruktury sportowej wśród najmłodszych są place zabaw, na których dzieci w sposób aktywny spędzają swój czas wolny.

Zadania te realizowane są poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność ta w głównej mierze opiera się na współpracy ze szkołami oraz klubami sportowymi. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności. Tam właśnie rodzą się talenty.  Zaszczepienie młodemu człowiekowi idei uprawiania sportu zwiększa prawdopodobieństwo funkcjonowania go w dorosłym życiu, jako sprawnego, zdrowego człowieka – niekoniecznie gwiazdę światowych aren.

 

 

„Ruch może zastąpić każde lekarstwo, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu.”


Wojciech Oczko (1537 -1599) - doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich